Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viacotarsky cotarsky

January 17 2020

pannakies
2859 e669 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viala-lu la-lu
pannakies
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"

January 16 2020

pannakies
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
pannakies
pannakies
8998 48f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
pannakies
0451 8319 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadusix dusix
pannakies
2886 82ad 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viadusix dusix
pannakies
Większość z nas nie może być wszędzie, rozmawiać ze wszystkimi, poznać wszystkich miast świata; nie mamy czasu, pieniędzy ani tylu przyjaciół. (...) jedynym sposobem na to, by przeciętny człowiek zobaczył dziewięćdziesiąt dziewięć procent z tego, jest czytanie książek.
— Ray Bradbury "451° Fahrenheita"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky

January 15 2020

pannakies
5978 0766 500
Reposted fromkonwalia konwalia viaoxygenium oxygenium
pannakies
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaoxygenium oxygenium
3545 c918
Reposted fromkattrina kattrina viaoxygenium oxygenium
pannakies
2554 bcca
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamoai moai
5810 9ff1
Reposted fromkattrina kattrina vialittlemouse littlemouse
pannakies
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme
pannakies
Bywają dni, które z racji powtarzających się na każdym kroku banalnych zdarzeń całkowicie pozbawionych znaczenia do tego stopnia nie odznaczają się niczym szczególnym, że nie trudno ich nie zapamiętać. Większość ludzi nie poświęca im żadnej uwagi i pozwala im mijać niezauważenie, licząc upływ czasu urodzinami i świętami czy jakimikolwiek wydarzeniami. Potem, patrząc wstecz na swoje życie, mają wrażenie, że nie składało się ono z niczego więcej.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pannakies
5839 c32a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma
pannakies
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viawwannie wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl