Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
0283 527c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaardhund maardhund
Sponsored post
feedback2020-admin
pannakies
8877 942d 500

May 24 2020

pannakies
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
pannakies
Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to by pokazać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje.
— - Anna Dymna.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaretro-girl retro-girl
pannakies

May 21 2020

pannakies
0582 09cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
pannakies
pannakies
8578 1d1e
Reposted fromsavatage savatage viaoxygenium oxygenium
pannakies
5611 a984 500
Reposted fromkarahippie karahippie
pannakies
5612 7ec8 500
Reposted fromkarahippie karahippie
pannakies
5634 b76a 500
Reposted fromkarahippie karahippie

May 18 2020

pannakies
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaoxygenium oxygenium
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viaOnlyGreen OnlyGreen

May 17 2020

pannakies
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viapomruki pomruki
pannakies
0297 aefe 500
Reposted frommalice malice viapomruki pomruki
pannakies
Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viapomruki pomruki
pannakies
2886 2d4a 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viapomruki pomruki
pannakies
5568 f5fc 500
Reposted fromhrafn hrafn viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...