Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

pannakies
7023 6302 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viabelatrix belatrix
pannakies
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viabecomingjane becomingjane
pannakies
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

June 16 2019

pannakies
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viaoxygenium oxygenium
pannakies
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
pannakies
pannakies
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viaForestMan ForestMan
pannakies
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacotarsky cotarsky
pannakies
Była trochę jak kumpel, z którym miałoby się ochotę pójść na piwo, tylko kumpel innej płci. Z którym miałoby się też ochotę pójść do łóżka i nie byłoby to bardziej skomplikowane niż pójście na piwo. Może to właśnie była miłość. Miłość widziana przez facetów.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pannakies
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viarabarbarowy rabarbarowy
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu

May 28 2019

pannakies
6331 ca5f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl