Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
9619 8900 500

losetheboyfriend:

Spiral Staircase, Paris; captured by Marcel Guillemard (1930)

Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
pannakies
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
pannakies
6631 d06b 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viafelicka felicka
pannakies
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku vialittlemouse littlemouse
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viamaardhund maardhund

October 15 2018

pannakies
6635 bbf5 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
pannakies
3629 de65
Reposted fromretro-girl retro-girl
pannakies
3630 8dbe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
pannakies

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
8514 209a

La Peau Douce (1964)

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
pannakies
pannakies
pannakies
Hallstatt, Austria

October 14 2018

pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl