Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

pannakies
pannakies
Reposted frombluuu bluuu viadusix dusix

August 02 2018

pannakies
9877 d54c
pannakies
pannakies
5241 2edd
pannakies
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
pannakies
1870 4838 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
pannakies
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaupinthesky upinthesky

August 01 2018

pannakies
2835 3f32
Reposted fromiamstrong iamstrong viamoai moai
pannakies
1183 0f59
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
7313 45a0 500
Reposted fromget-fit get-fit viamoai moai
pannakies
9868 51c5
Reposted fromkarahippie karahippie

July 31 2018

pannakies
pannakies
4116 1706 500
Reposted frompulperybka pulperybka
pannakies
4203 9167 500
Reposted frompulperybka pulperybka

July 30 2018

pannakies
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
pannakies
pannakies
pannakies
pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl