Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

pannakies
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
pannakies
9531 5dc2 500
Reposted fromsavatage savatage viaeternaljourney eternaljourney
pannakies
6965 b671 500
pannakies
pannakies
pannakies

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
pannakies
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viacotarsky cotarsky
3866 e3db 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacotarsky cotarsky
pannakies
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
pannakies
1708 3582
Reposted fromipo ipo viaeternaljourney eternaljourney
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viarabarbarowy rabarbarowy

May 17 2019

pannakies
3386 aadc 500
Klimt by E. Schiele.
well, well, well
Reposted fromsoulwax soulwax viamikrokosmos mikrokosmos
pannakies
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
pannakies
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
pannakies
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
pannakies
1563 c3af
Reposted fromkarahippie karahippie
pannakies
3560 89f8
Reposted fromjelonek jelonek viaForestMan ForestMan
pannakies
pannakies
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl