Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

pannakies
Reposted frombluuu bluuu viacandycamilla candycamilla
pannakies
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viakoralina koralina
1796 f941
Reposted fromunco unco viaune-raconteuse une-raconteuse
pannakies
3303 b5be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pannakies
Reposted frombluuu bluuu viaune-raconteuse une-raconteuse
0897 d80a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viacrux crux
pannakies
0529 e075 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaDonRincewind DonRincewind
pannakies

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany

May 23 2017

pannakies
8042 52c4
pannakies
Reposted frombluuu bluuu viatoolong toolong
7828 3310 500

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatoolong toolong
pannakies
5911 ed47 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
pannakies
6060 91a2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
pannakies

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor
Photo
via Instagram ift.tt/2qPK2Od
Reposted fromlowglowflow lowglowflow
pannakies
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viameovv meovv
6868 4c47
Reposted fromamatore amatore viawstydem wstydem
2624 1f32 500
Reposted fromidiod idiod viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl